Foredrag

Anne Hjælmsø er en meget erfaren og levende foredragsholder med mere end 20 års erfaring i erhvervssammenhænge, foreninger, klubber, menighedsråd, biblioteker.

Book foredrag på anne@jpm.dk

Foredrag om – eller om emner, du måtte ønske at få sat på dagsordenen

Jeg holder foredrag om:

  • Litterære emner
  • Forfatterveje
  • Problemstillinger og debat om de ældste i samfundet
  • Rejsefortællinger med powerpoints
  • Coaching: Etik og moral

Afholdte foredrag

http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE759055/kronik-ud-med-de-gamle-/

Foredrag:

Mere end tyve års erfaring med at holde foredrag for større og mindre forsamlinger

Seneste foredrag

Emne Titel Steder

Ældrepolitik                      ”Ud med de gamle”          Pensionistforeninger, ældreklubber, plejehj.

Foredraget er baseret på en kronik i Politiken den 29.8.2009. Jeg sætter fokus på de ringe vilkår, som de allerældste har i vores samfund. Jeg peger på, at omsorg alene handler om fysiske forhold, mens de ældres mentale vilkår lades i stikken. De sidder som i ventesale, har intet at foretage sig. Via samtaler er jeg nået frem til, at de ville foretrække menneskelig kontakt, snak, en gåtur støttet af en sikker hånd, en der vil lytte. De ønsker at blive taget alvorligt, at blive betragtet som et menneske. Selv indsatte i fængsler har bedre rettigheder, mener vi som samfund, at det er okay.

Ældrepolitik                        ”De ældre og fremtiden”

Der bliver mange ældre i samfundet fremover. Mange vil være ved godt helbred. Kan de tilføre samfundet værdier, selv om de ikke har lønarbejde? Jeg belyser vilkårene for de allersvageste i dag og ser på, hvordan man kunne forbedre deres vilkår, uden at tilføre økonomiske ressourcer.

Der bliver oplæg til diskussion og debat om krævementalitet over for lysten og evnen til at yde. Vil de ældre kunne påvirke samfundsudviklingen?

Ældreliv                              ”Erindringsværksted”

Beretninger om forskellige fortælleværksteder, om hvordan ideerne blev skabt og rammerne lagt. Jeg vil komme med eksempler temaer og fortællere og lægge op til debat om emnet. Hvis interessen er til stede, kan foredraget blive starten til et erindringsværksted blandt deltagerne.

Litteratur       ”Drømmen om at bliver forfatter”           Biblioteker, læsekredse, foreninger

Jeg fortæller om, hvordan jeg først lærte at læse i tredje klasse og siden kastede mig over alle bøger. Jeg ville være forfatter, men vejen var lang. Den gik i zigzag med uddannelser, ægteskaber, børn, rejser og kampen for at finde tid og ro til at skrive. Senere kom udfordringen med at finde forlag.

Foredraget har to sider, idet mit speciale fra universitetet: ”Drømmen om at blive forfatter” er en undersøgelse om, hvilke muligheder og vilkår, forfatterspirer har. Her bliver der lejlighed til at stille spørgsmål om alt vedrørende udgivelser. (Foredragsholderen er medlem af den skønlitterære styrelse i Dansk Forfatterforening) .

Litteratur       ”Elsker til vanvid”                                                         Biblioteker, foreninger

Et forfatterforedrag om romanen ”Elsker til vanvid”. Der vil være et resume, oplæsning og forskellige af bogens temaer vil blive taget op og belyst. Jeg vil også stille spørgsmål til publikum. Romanens figurer bliver stillet over for store spørgsmål og dilemmaer. Hvad ville læserne have stillet op i disse situationer? Det er store emner som kærlighed og begær, etiske overvejelser i forbindelse med arvelighed, hemmeligheder og løgne – hvor langt kan man gå?

Rejseforedrag:                    ”Sejler med solen”                                    Biblioteker, sejlklubber

Sejlbåden ”Rumkath” starter i Frederikssund

Der er lukket for kommentarer.